Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Po prázdninách vám ponúkame ešte dva turnusy duchovných cvičení v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách:

I. turnus od 28. - 30. septembra - vedie vdp. Ivan Hupka a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

II. turnus od 30. novembra do 2. decembra - vedie vdp. Jozef Poliak a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

Bližšie k termínom uvedieme aj témy duchovných cvičení a možnosť prihlasovania.

 

Späť na začiatok