Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V júni vrcholia posledné predprázdninové  formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. V sobotu 16. júna sa v kláštore sestier v Košiciach uskutoční stretnutie košickej formačnej skupiny so začiatkom o 15.00 hod., spojené s grilovačkou a agapé. Vo štvrtok 21. júna bude mať posledné stretnutie aj skupina v Detve (stretnutie vedie sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM) a v nedeľu 24. júna sa predprázdninovo stretnú aj formačné skupiny v Bratislave- Petržalke a Sabinove.

 


Späť na začiatok