Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Oficiálne a slávnostné prijatie 7 nových členov do Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa uskutočnilo v sobotu 2. júna  v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP počas svätej omše, ktorú celebroval vdp. farár Peter Novák. Slávnosti sa zúčastnila aj predsedníčka združenia sr. Miriam Janiec z Krakova a generálna vikárka našej kongregácie sr. M. Gracjana Szewc. Jedna členka zložila po piatich rokoch  večné prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu. Slávnosti predchádzala jednodňová duchovná obnova, ktorú viedol vdp. Ján Kocúrko a sestry z košickej komunity.


 

 • 001
 • 002
 • 004
 • 006
 • 008
 • 009
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 017
 • 018
 • 019
 • 022

Späť na začiatok