Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 18. mája sa uskutoční v poradí už 10. metropolitná púť gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť sa začne akatistom k Presvätej Bohorodičke o 9.15 hod. a bude pokračovať archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. Hlavným sláviteľom bude vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. O 14.25 hod. si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Blanky Krajčíkovej KMBM, ktorá ich zároveň pripraví na modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Program púte ukončí požehnanie devocionálií a pútnikov na cestu domov.

 


Späť na začiatok