Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 19. mája sa uskutoční tradičná májová púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Program začne spoločnou krížovou cestou o 13.10 hod., pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva vedenou sestrami z našej komunity v Košiciach a v Krakove a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pred sv. omšou bude požehnaná monumentálna 9-metrová socha Matky milosrdenstva - najväčšia socha Panny Márie v strednej Európe.


 

Plagát s programom

 


Späť na začiatok