Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!



Dni apoštolov Božieho milosrdenstva

1. -  5. októbra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch

Dni apoštolov Božieho milosrdenstva sú mimoriadnym časom, v ktorom chceme vďaka modlitbe, počúvaniu Božieho slova, prednášok a zdieľaní v spoločenstve nanovo objaviť večnú a nemeniacu sa Božiu lásku. Táto láska nás totiž uschopňuje úplne mu dôverovať a stať sa autentickými apoštolmi jeho milosrdenstva.

Prihlasovanie predlžujeme do 30. júna 2018.
 


Prihláška formou wordovského dokumentu:

Prihlasovací formulár na Dni apoštolov Božieho milosrdenstva Krakov

Dôležité informácie:  Dôležité informácie_Dni_apoštolov_Bož_mil_október_2018

Pozvánka vedúcej Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, sr. Miriam Janiec KBMM: Pozvanka na Dni apoštolov Božieho milosrdenstva

 

 


Späť na začiatok