Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!1. -  5. októbra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch


Dni apoštolov Božieho milosrdenstva sú mimoriadnym časom, v ktorom chceme vďaka modlitbe, počúvaniu Božieho slova, prednášok a zdieľaní v spoločenstve nanovo objaviť večnú a nemeniacu sa Božiu lásku. Táto láska nás totiž uschopňuje úplne mu dôverovať a stať sa autentickými apoštolmi jeho milosrdenstva.

Prihlasovanie uzavreté.
 


Ďalšie informácie: Dni apoštolov Božieho milosrdenstva Krakov 2018

 

Video pozvánka:


Späť na začiatok