Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Tohoročná púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakovských lagiewnikoch pod názvom „Viera v Krista – záruka milosrdenstva“ zhromaždila v sobotu 5. mája okolo 25-tisíc pútnikov z celého Slovenska. Program sa začal o 9:00 hodine príhovorom Mons. Jána Zajaca, emeritného pomocného krakovského biskupa a generálnej vikárky sr. Gracjany Szewcovej z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ktorá je zároveň aj predstavenou krakovského kláštora sestier.

Potom nasledovala modlitba posvätného ruženca a slávnostná eucharistia, ktorej predsedal Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. V svojej homílii poukázal na potrebu hľadania a posilňovania duchovnej slobody, na dôležitosť tvorenia rodiny a rozvíjania vzťahov, na aspekt kresťanského milosrdenstva, ktorého vzorom je pre nás milosrdný Ježiš. Po sv. prijímaní sr. Norberta KMBM odovzdala relikviu sv. Faustíny, ktorá bola určená pre rozhlasovú kaplnku Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Po svätej omši nasledovala eucharistická adorácia a požehnanie. V poobedňajšom programe vystúpila gréckokatolícka gospelová skupina F 6, a od 14:00 hod. si pútnici mohli vypočuť prednášku sr. Faustie Szabóovej KMBM na tému „Škola duchovnosti sv. sestry Faustíny“. Program zavŕšila modlitba v hodine milosrdenstva o 15:00 v bazilike v poľskom a slovenskom jazyku. V rozlúčkovom príhovore, vdp. František Šlusarczyk, rektor baziliky, srdečne pozval všetkých prítomných na budúcoročnú jubilejnú 15-tu púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Záverečné požehnanie na cestu udelil Mons. Ján Zajac.

Fotogaléria


 • P1330002_M
 • P1330003_M
 • P1330005_M
 • P1330006_M
 • P1330007_M
 • P1330011_M
 • P1330016_M
 • P1330018_M
 • P1330023_M
 • P1330025_M
 • P1330027_M
 • P1330028_M
 • P1330033_M
 • P1330034_M
 • P1330037_M
 • P1330041_M
 • P1330043_M
 • P1330045_M
 • P1330049_M
 • P1330050_M
 • P1330061_M
 • P1330063_M
 • P1330066_M
 • P1330067_M
 • P1330068_M
 • P1330069_M
 • P1330070_M
 • P1330071_M
 • P1330075_M
 • P1330077_M
 • P1330078_M
 • P1330082_M
 • P1330083_M
 • P1330084_M
 • P1330088_M
 • P1330089_M
 • P1330090_M
 • P1330093_M
 • P1330094_M
 • P1330095_M
 • P1330096_M
 • P1330097_M
 • P1330099_M
 • P1330100_M
 • P1330103_M
 • P1330104_M
 • P1330107_M
 • P1330109_M

Späť na začiatok