Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Druhé tohtoročné duchovné cvičenia sa konali od 4. - 6. júna v nádhernom jarnom prostredí Vysokých Tatier. Medzinárodná a medzináboženská komunita účastníkov exercícií počas necelých troch dní spoznávala pravú tvár nášho Boha, klamstvá a polopravdy o ňom, jeho bezpodmienečnú lásku a nepochopiteľné milosrdenstvo. Meditujúc nad jedinečnosťou lásky milosrdného otca, ktorú jeho dvaja synovia nechceli vidieť, exercitanti dospeli k túžbe byť ako Otec - milosrdní, láskaví, verní a milujúci. Milujúci všetkých, zvlášť najbližších, v ktorých máme vidieť svojich bratov a sestry - deti jedného Otca. Pretože iba v milosrdenstve sa môžeme podobať nášmu Bohu.
 • IMG_20180504_190938
 • IMG_20180504_200800
 • IMG_20180505_110351
 • IMG_20180505_110805
 • IMG_20180505_113009
 • IMG_20180505_113043
 • IMG_20180505_113613
 • IMG_20180505_114012
 • IMG_20180505_114015
 • IMG_20180505_114023
 • IMG_20180505_114027
 • IMG_20180505_114232
 • IMG_20180505_170317
 • IMG_20180505_190043
 • IMG_20180505_190215
 • IMG_20180505_192050
 • IMG_20180506_103506
 • IMG_20180506_103705
 • IMG_20180506_104020
 • IMG_20180506_105047
 • IMG_20180506_110341
 • IMG_20180506_112342
 • IMG_20180506_114857
 • IMG_20180506_115359
 • IMG_20180506_115516

Späť na začiatok