Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V dňoch od 29. apríla do 01. mája sa v našom kláštore v Derdách pri Varšave uskutoční každoročný zjazd sestier predstavených všetkých našich kláštorov. Zjazd bude viesť generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Zjazd sa začne slávnostným odovzdaním relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej do Sanktuária Panny Márie Hviezdy novej evanjelizácie v Toruni počas sv. omše o 12.00 hod. pri príležitosti 18. výročia svätorečenia Apoštolky Božieho milosrdenstva.

 Späť na začiatok