Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča sa vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči uskutoční víkendová duchovná obnova od 14. - 15. apríla. Obnovu z príležitosti 5. výročia prijatia relikvie sv. sestry Faustíny, posviacky kaplnky Božieho milosrdenstva a ukončenia štvorročnej formácie členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.


Podrobný program v prílohe:


program

Späť na začiatok