Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Srdečne vás pozývame na slávnosť nedele Božieho milosrdenstva 28. apríla do farského kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána v Nižnom Hrušove. Program začína už o 8.30 hod. sviatosťou zmierenia, pokračuje  modlitbou sv. ruženca a slávnostnou sv. omšou, ktorú o 10.30 hod. bude celebrovať vdp. Jozef Kozák, farár v Humennom. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie apoštolov Milosrdenstva - sv. sestry Faustíny, sv. Jána Pavla II. a sv. Košických mučeníkov. Slávnosť zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., ktorej bude predchádzať adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.


 

plagát

 


Späť na začiatok