Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V našom vydavateľstve Misericordia sme pre vás pripravili knihu Ruženec so sv. Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Kniha bude dostupná počas tradičnej májovej púte do Skalného sanktuária na hore Butkov pri príležitosti požehnania sochy Matky Božieho milosrdenstva dňa 19. mája v sobotu. Jednotlivé rozjímania o tajomstvách sv. ruženca vychádzajú zo Sv. písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny. Doplnené sú o nádherné obrazy klasickej európskej maľby. Kniha vychádza vo formáte A6.

 


Späť na začiatok