Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!45 ctiteľov Božieho milosrdenstva, medzi nimi aj členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum, sa od 2. - 4. marca stretlo s milosrdným Ježišom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva počas duchovných cvičení, ktoré sa po prvýkrát konali pramo v centre úcty tejto najkrajšej vlastnosti nášho Boha. Exercície viedol vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Počas prednášok, sv. omší, spoločných modlitieb, adorácie či krížovej cesty mohli účastníci hlbšie poznávať Boha bohatého na milosrdenstvo, vzájomne sa pozdieľať zo zakúšania jeho milosrdnej lásky a povzbudiť sa k svedectvu milosrdenstva v súčasných neľahkých časoch.
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 23

Späť na začiatok