Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi  v piatok 06. marca 24. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. 

V súčasnosti združuje 18 420 dobrovoľníkov a 680 členov z 87 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum ponad 2000 členov a dobrovoľníkov.

Pripravujeme slovenskú verziu oficiálnej webstránky združenia: www.faustinum.pl. Doposiaľ je stránka vedená v poľštine, angličtine, španielčine a francúzštine.
Späť na začiatok