Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na pozvanie vdp. farára Jaroslava Klíča sa uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku, okres Bardejov. Pôstnu víkendovú obnovu o Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou od 10. - 11. marca aj vo filiálke Bartošovce bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. V programe okrem prednášok aj spoločná moderovaná adorácia, pobožnosť krížovej cesty, modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou a uctenie relikvie sv. Faustíny Kowalskej.

 


Späť na začiatok