Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 9. – 11. marca sa na pozvanie vdp. farára Pavla Štefanka uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Martina v Hliníku nad Hronom. Pôstnu duchovnú obnovu o Božom a ľudskom milosrdenstve bude viesť  sr. M. Ludmila Matýsková a sr. M. Pavla Stanovčáková z hrušovskej komunity. Podrobný program na plagátiku v prílohe.


 

Program


Späť na začiatok