Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Naše sestry v kláštore v Krakove - Lagievnikoch dostali neobyčajný dar - ručne prepísaný celý Denníček sv. sestry Faustíny Kowalskej. Darovalo ho Poľské kaligrafické vydavateľstvo a jeho obsah doslovne prepísala Gražyna Maciejczyková. Unikátny exemplár je viazaný v najkvalitnejšej koži a jeho titul je gravírovaný zlatom.


 

  • Dzienniczek-pisany-ręcznie

Späť na začiatok