Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V rámci tzv. nedeľnej školy sa v nedeľu 09. decembra uskutoční prednáška o posolstve Božieho milosrdenstva vo filiálke Stuľany patriacej do Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici (okres Bardejov). Na pozvanie vdp. farára Milana Supeka podstatu úcty Božieho milosrdenstva prestaví sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 


Späť na začiatok