Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V dňoch od 9. - 11. februára sa vo Vysokej nad Uhom uskutoční 76. púť radosti. Téma tejto valentínskej púte znie: Láska - nezaslúžený dar. Púte sa zúčastní aj sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z našej hrušovskej komunity, ktorá poslúži mladým prostredníctvom tzv. služby ucha.

 Späť na začiatok