Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V minulom roku na adresu Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove prišlo 430 000 prosieb o modlitbu, zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Svoju vďačnosť za vyprosené milosti doručilo 44 000 prosiacich. Na webstránku faustyna.pl internauti napísali 820 svedectiev o milujúcej prítomnosti Boha v ich živote a jeho pôsobeniu - neraz hraničiacemu so zázrakom.

Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).Späť na začiatok