Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!7. marca – 75. výročie požehnania prvého obrazu Milosrdného Ježiša v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Obraz požehnal o. Jozef Andrasz SJ.

18. apríla 25. výročie beatifikácie sestry Faustíny Kowalskej

5. mája – 14. púť Rádia Lumen do krakovského sanktuária

8. mája – 150 rokov nášho pôsobenia v Krakove

16. mája - 7. deň s Božím milosrdenstvom v  Prešove

2. júna9. gréckokatolícka metropolitná púť do sanktuária

5. augusta - patronátny sviatok našej kongregácie 

25. augusta10 rokov od otvorenia nášho kontemplatívneho kláštora v Sviniciach Warckých

15. septembra30 rokov prvého kláštora na americkom kontinente v Bostone

5. októbra – 80. výročie smrti sv. sestry Faustíny

21. novembra – 40 rokov nášho prvého zahraničného kláštora v Ríme

 

 


Späť na začiatok