Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Všetkých tých, ktorí si chcú prehlbovať svoju úctu k Božiemu milosrdenstvu a bližšie spoznávať duchovnosť sv. sestry Faustíny srdečne pozývame na pravidelné stretnutia združenia Faustínum, ktoré sa v tomto mesiaci konajú v týchto farnostiach:

09. 1.  - Prešov

14. 1. - Humenné - Košických mučeníkov

18. 1. - Nižný Hrušov - Lectio Divina

18. 1. – Detva

20. 1. - Prievaly

21. 1. – Košice – KVP

27. 1. - Bratislava - Petržalka

28. 1. - Sabinov

 


Späť na začiatok