Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V novom roku 2018 Vám ponúkame štyri turnusy duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách:

1. turnus: 04. – 06. máj  (vedie vdp. Milan Supek, sestra KMBM)

2. turnus: 08. – 10. jún   (vedie vdp. Artur Ciepielski, sestra KMBM)

3. turnus: 28. – 30. september  (vedie vdp. Ivan Hupka, sestra KMBM)

4. turnus: 30. november – 02. december  (vedie vdp. Jozef Poliak, sestra KMBM)

Témy jednotlivých turnusov zverejníme neskôr na našej webovej stránke a v Katolíckych novinách.Späť na začiatok