Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na pozvanie o. Floriána Potočňáka, protejereja, sa v nedeľu 10. decembra uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve v Gréckokatolíckej farnosti blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku v Bardejove-Vinbargu. Program začne popoludní spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00, bude pokračovať moderovanou adoráciou a prednáškou. Obnovu vedie sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Alžbeta Mikušová z našej košickej komunity.

 


Späť na začiatok