Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Som v tvojom srdci - tak znela téma posledných tohtoročných duchovných cvičení, ktoré sa od 1. - 3. decembra konali v Charitnom domove v Dolnom Smokovci v zasnežených Tatrách. Exercície boli určené všetkým, ktorí hľadajú vnútorný pokoj. Prednášky sa sústredili na náš vzťah k Bohu, k sebe samým a k blížnym. Leitmotívom bol citát z Denníčka sv. Faustíny, obsahujúci Ježišovo uistenie:  Dieťa moje, nech radosť naplní tvoje srdce. Ja, Pán, som s tebou, ničoho sa neboj, si v mojom srdci. Duchovné cvičenia boli obohatené o spoločnú modlitbu krížovej cesty, sv. ruženca, korunky Božieho milosrdenstva a celonočnú adoráciu Najsvätejšej sviatosti.
 
 • 20171201_170434
 • 20171201_200121
 • 20171201_200141
 • 20171202_100616
 • 20171202_133539
 • 20171202_141038
 • 20171202_160027
 • 20171202_160319
 • 20171202_164857
 • 20171202_200720
 • 20171203_104858
 • 20171203_114133
 • 20171203_115121
 • IMG_8736
 • IMG_8739
 • IMG_8742
 • IMG_8747
 • IMG_8748
 • IMG_8751

Späť na začiatok