Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!  (Mk 13,33-37).Na poloostrove jazera Como je samota Willa Acronati. Býva v nej iba starý záhradník.

- Ako dlho tu bývate?
- Dvadsaťštyri rokov.
- Koľkokrát tu bol za ten čas majiteľ?
- Štyri razy.
- A naposledy?
- Pred dvanástimi rokmi, odpovedal záhradník. Je pravdou, že väčšinou som tu sám. Veľmi zriedka tu zavíta nejaký hosť.
Kňaz si všimol, že záhrada, dom a okolie sú upravené a pekne udržiavané. Poznamenal: Je tu všetko v takom poriadku, akoby majiteľ mal prísť už zajtra.
Starý záhradník sa usmial a poznamenal: Nie zajtra, pán môj, ale dnes!

 

Naša choroba sa volá „včera a zajtra“. My nežijeme dneškom...


A takto (ne)pripravených nás určite onen deň (ne)prekvapí...


Späť na začiatok