Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Už šesť rokov spolu putujeme - už šesť rokov sa spolu prostredníctvom tradične netradičných adventných zamyslení pripravujeme na vzácny príchod nášho Boha...

Tohtoročný advent je veľmi krátky - má iba tri týždne - akoby nás chcel v našej príprave posúriť...

Prežime ho spoločne s otvoreným srdcom a hlbokou túžbou, aby nám Panna Mária - tak ako sv. sestre Faustíne - mohla dať ten najväčší Poklad...

 


Späť na začiatok