Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Počas štyroch rokov prebiehala v Kostole sv. Jakuba Staršieho v Dubnici nad Váhom pravidelná formácia členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Formáciu viedol o. Pavol Benko a sestry z košickej komunity. Záverečné stretnutie spojené s prednáškou sa uskutoční v nedeľu 26. novembra. Stretnutie bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie na Slovensku.

 


Späť na začiatok