Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V nedeľu 19. novembra sa bude konať duchovná obnova vo Farnosti sv. Martina v Hankovciach (okres Bardejov). Na pozvanie vdp. farára Jána Švec Bilyho sa veriacim počas sv. omší vo farskom kostole a na filiálkach prihovorí sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z hrušovskej komunity. V hodine milosrdenstva o 15.00 hod. sa spoločne pomodlia aj korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bude slávnostne posvätená aj kaplnka Božieho milosrdenstva.Späť na začiatok