Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Naše sestry z hrušovskej komunity sa v sobotu 18. novembra na pozvanie pátrov pallotínov zúčastnia požehnania bočných reliéfov hlavného oltára v kostole Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Michalovciach. Pri príležitosti 10. výročia posviacky kostola ich požehná košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč počas slávnostnej sv. omše o 10.30 hod. Reliéfy znázorňujú apoštolov Božieho milosrdenstva: sv. Jána Pavla II., sv. sestru Faustínu a sv. Vincenta Palottiho.

 


Späť na začiatok