Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 3. - 5. novembra sa v  kláštore sestier v Nižnom Hrušove uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá. Témou bolo hľadanie "Skrytej krásy". Dievčatá sa cvičili v hľadaní  vnútornej krásy vo svätých, napr. v Panne Márii, sv. Faustíne, ale aj jedna v druhej ako aj v sebe samej. V programe boli zahrnuté prednášky, sv. omše, modlitba sv. ruženca, adorácia, film,  sv. zmierenia a "služba ucha" a rôzne aktivity. Počas večernej adorácie mali stretnutie so skutočnou Krásou - Ježišom, ktorý je hlavným prameňom našej vnútornej krásy, ktorá nás prežaruje a vyžaruje navonok. K tomu viedlo aj motto duchovnej obnovy: Keď nájdeš Boha vo svojom srdci, nájdeš pravý poklad, skutočnú krásu, ktorá ťa bude prežarovať a prežiari aj iných. 

 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 008
 • 010
 • 013
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 027
 • 029
 • 031
 • 032
 • 034
 • 042
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 053

Späť na začiatok