Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Všetkých tých, ktorí si chcú prehlbovať svoju úctu k Božiemu milosrdenstvu a bližšie spoznávať duchovnosť sv. sestry Faustíny srdečne pozývame na pravidelné stretnutia združenia Faustínum, ktoré sa v tomto mesiaci konajú ešte v týchto farnostiach:

26. 11. - Sabinov

26. 11. - Petržalka, kostol Sedembolestnej Panny Márie

26. 11. - Dubnica nad Váhom

03. 12. - Humenné, sídlisko III.


Začiatok je vždy o 15.00 hod. spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva.

Späť na začiatok