Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu (Den. 283).

Ó, Ježišu môj, ako ľahko sa možno posvätiť  – treba len trošku dobrej vôle. Ak Ježiš zbadá v duši tú trošku dobrej vôle, ponáhľa sa dať sa tejto duši a nič ho nemôže zadržať, ani chybné kroky, ani pády – celkom nič. Ježiš sa ponáhľa duši na pomoc, a ak je duša Božej milosti verná, vo veľmi krátkom čase môže dosiahnuť najvyššiu svätosť, akú len stvorenie na zemi môže dosiahnuť. Boh je veľmi štedrý a nikomu neodmieta svoju milosť – dáva viac, ako od neho prosíme. Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Dnes počas meditácie mi dal Boh vnútorné svetlo a pochopila som, v čom spočíva svätosť. Ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia, ani žiadne dary, ktoré dostáva, ju nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie duše s Bohom. Dary sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Moja svätosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle s Božou vôľou. Boh nikdy nasilu neobmedzuje našu slobodnú vôľu. Od nás závisí, či chceme prijať Božiu milosť, alebo nie, či s ňou budeme spolupracovať, alebo ju premárnime (Den. 1107). 


Nesmierne mi je milé tvoje pevné predsavzatie stať sa svätou. Požehnávam tvoje úsilie a dávam ti príležitosť posvätiť sa. Buď obozretná, aby ti neušla žiadna príležitosť, ktorú ti podá moja prozreteľnosť na posvätenie. Ak sa ti danú príležitosť nepodarí využiť, nestrácaj pokoj, ale hlboko sa predo mnou ponižuj a s veľkou dôverou sa celá ponáraj do môjho milosrdenstva. Takto získaš viac, ako si stratila, lebo pokornej duši sa hojnejšie dáva, viac ako ona sama prosí... (Den. 1361).

Duša: „Nemám dobré zdravie, to ma zdržiava na ceste k svätosti. Nemôžem si plniť povinnosti, som takým poskokom. Nemôžem sa umŕtvovať, prísne postiť, ako to robili svätci. Akoby to nestačilo, neveria mi, že som chorá, a k fyzickému utrpeniu sa pripája duchovné a z toho vyplývajú mnohé poníženia. Vidíš, Ježišu, ako sa takto môžem stať svätou?”

Ježiš: – Dieťa, je pravda, že to všetko je utrpením, ale do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ja sám som ju prešiel prvý. Vedz, že je to najkratšia a najistejšia cesta.

Duša: „Pane, opäť nová prekážka a ťažkosti na ceste k svätosti. Pretože som ti verná, prenasledujú ma a spôsobujú mi preto mnohé utrpenia.”

Ježiš: – Vedz, že svet ťa nenávidí, lebo nie si z tohto sveta. Najprv prenasledoval mňa, ale to prenasledovanie je znakom, že ideš verne po mojich stopách.

Duša: „Pane, znechucuje ma aj to, že moje vnútorné utrpenia nechápu ani predstavení, ani spovedník. Temnota zahalila môj rozum, ako mám teda postupovať dopredu? Tak ma to všetko znechucuje a myslím si, že vrchy svätosti nie sú pre mňa.”

Ježiš: – Dieťa moje, vedz, že najväčšou prekážkou svätosti je znechutenie a bezdôvodný nepokoj. On ti znemožňuje cvičiť sa v čnosti. Všetky pokušenia dohromady by ťa nemali ani na chvíľu oberať o vnútorný pokoj. Podráždenosť a znechutenie sú plodmi tvojej samoľúbosti. Neznechucuj sa, ale snaž sa o to, aby namiesto tvojej samoľúbosti mohla kraľovať moja láska. Takže dôveruj, dieťa moje, nesmieš sa znechucovať. Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľko ráz ma o to prosíš, toľko ráz oslavuješ moje milosrdenstvo (Den. 1487).

 Najväčší hriešnici by dosiahli veľkú svätosť, keby dôverovali môjmu milosrdenstvu. Moje vnútro je preplnené milosrdenstvom, ktoré je vyliate na všetko, čo som stvoril. Mojou slasťou je pôsobiť v ľudskej duši, napĺňať ju svojím milosrdenstvom a ospravedlňovať ju. Mojím kráľovstvom na zemi je – môj život v ľudskej duši. Napíš, sekretárka moja, že ja sám priamo vediem duše – a sprostredkovane cez kňaza – a každú vediem k svätosti cestou, ktorú iba ja poznám (Den. 1784).

 


Späť na začiatok