milosrdenstvo - Formačné stretnutia v Humennom

Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V nedeľu 22. októbra sa uskutoční aj formačné stretnutie združenia Faustínum vo Farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom na sídl. III. Stretnutia začínajú spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. vo farskom kostole, pokračujú uctením relikvie sv. sestry Faustíny a prednáškami vo farskej budove. Stretnutia pripravujú a vedú: vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity.

 


Späť na začiatok