Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V bazilike Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch sa začalo s montážou nového organu. Pôjde o píšťalový organ v duchu francúzskeho romatizmu. Bude trojmanuálový s pedálom a bude to jediný v Poľsku organ s halotronovou traktúrou. Ako povedal rektor baziliky Mons. František Šlusarczyk organ nemá ambíciu byť najväčším či najbohatším organom v Poľsku.Späť na začiatok