Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 15. septembra sa koná jesenná slávnosť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Program sa začne krížovou cestou o 12.50 hod. od chaty Muflónka a pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva a korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú vedú naše sestry z košickej a krakovskej komunity. Po nej o 15.30 slávnosť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať vdp. Marek Hriadel, generálny vikár žilinskej diecézy.

 


Späť na začiatok