Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Už piaty rok môžu veriaci z farnosti Kráľovnej pokoja na košickom juhu vkladať svoje modlitebné úmysly do schránky vo farskom kostole. Na tieto úmysly sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva o 15.00 hod. Všetky prosby sú tiež predkladané počas sv. omše k Božiemu milosrdenstvu každý tretí štvrtok v mesiaci o 18.00 hod. Po sv. omši, ktorú celebruje vdp. farár Miroslav Gira, sa už tradične modlíme aj korunku Božieho milosrdenstva a uctievame relikviu sv. sestry Faustiíny. Najbližšie sa stretneme 20. septembra.

 


Späť na začiatok