Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Dialo sa to v Sviniciach, 27. augusta 1905 o jednej popoludní. Došiel Stanislav Kowalský, roľník z Glogovca, vek 40 rokov, za prítomnosti Františka Bednarka, vek 35 rokov, a Jozefa Stasiaka, vek 40 rokov, obidvaja roľníci z Glogovca, a ukázali nám dieťa ženského pohlavia, narodené 25. augusta tohto roku, od jeho zákonitej manželky Marianny, rod. Bábelovej, vek 30 rokov. Dieťaťu dnes pokrstenému dali meno Helena a krstnými rodičmi boli Konštantín Bednarek a Marianna Ševčiková.

Takýto zápis nám vo farskej matrike v Sviniciach Warckých zanechal vdp. farár Jozef Chodyňský, ktorý pokrstil Helenku Kowalskú. Zápis je napísaný po rusky, keďže Poľsko bolo vtedy súčasťou Ruska. Svedkovia krstu sa podpísali iba krížikmi. Jediný, kto sa dokázal podpísať, bol otec sestry Faustíny.

 


Späť na začiatok