Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!1. augusta – 94. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej do našej kongregácie

2. augusta – 3. výročie smrti kard. Františka Macharského, fundátora združenia Faustínum

5. augusta - patronátny sviatok rehole a 82. výročie zvolenia Matky Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie

17. augusta – 17. výročie II. púte pápeža Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva

25. augusta – 114. narodeniny sv. sestry Faustíny

27. augusta – 114. výročie krstu sestry Faustíny

 


Späť na začiatok