Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V minulom roku rada poľského mesta Lodž zvolila sv. sestru Faustínu Kowalskú za patrónku mesta. Pri tejto príležitosti jej postavili pamätník, ktorý sa nachádza na Placu nezávislosti oproti kostolu, ktorý je jej zasvätený. Sestra Faustína ešte ako Helena Kowalská pred vstúpením do našej kongregácie pracovala v tomto meste v rokoch 1922-1923. Slúžila tu u p. Marcianny Sadowskej v obchodíku, neskôr u svojho uja a u františkánskych terciárok.


 

  • 5jgTggK0kVW5fKYbgB
  • Pomnik patronki mista Łódź, św. Faustyny Kowalskiej.
  • Pomnik św. Faustyny Kowalskiej patronki miasta Łódź
  • maxresdefault

Späť na začiatok