Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pred štyrmi rokmi sa začali reštaurátorské a konzervačné práce na severnej, východnej a západnej strane kláštorného komplexu v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Od polovice júla tohto roku práce pokračujú na južnej strane. Ide o práce na tehlových múroch kláštora postaveného v roku 1891.

 


Späť na začiatok