Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V utorok 1. augusta boli v krakovskom kláštore prijaté do noviciátu dve postulantky, ktoré začali svoju dvojročnú rehoľnú formáciu. Do noviciátu ich prijala generálna predstavená m. Petra Kowalczyková a nová magistra noviciek sr. M. Symeona Stopiaková. Slávnostnú sv. omšu v kláštornej kaplnke celebroval o. Piotr Lapiňský, salvatorián, a vdp. Ján Kocurko, kaplán z Košíc - KVP. Novicky dostali nové mená: Anna - sr. M. Mariela a Dominika - sr. M. Jasmína.


 

 • 008
 • 013
 • 014
 • 020
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 031
 • 036
 • 041
 • 044

Späť na začiatok