Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Naša kongregácia slávi v júli dve výročia: 6. júla si pripomíname 138. výročie smrti matky Terézie Evy Potockej, zakladateľky našej rehole a 16. júla si pripomíname 153. výročie smrti spoluzakladateľky našej rehole matky Terézie Rondeau z Francúzska. Stále aktuálne sú ich životné mottá: Či je to malá vec zachrániť jednu dušu?, pýtala sa vždy naša matka zakladateľka. A matka spoluzakladateľka dodávala: Zvelebujem všetky Božie vlastnosti. Skláňam sa pred jeho veľkosťou, mocou, spravodlivosťou. Milosrdenstvo ma však uchvacuje zo všetkých Božích vlastností najviac...
Späť na začiatok