Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V druhom polroku Vám ponúkame dva termíny trojdňových duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

1. termín: od 20. - 22. októbra

2. termín: od 01. - 03. decembra

Bližšie k termínom podáme aj mená exercitátorov a témy duchovných cvičení.

Prihlásiť sa budete môcť od 04. septembra.Späť na začiatok