Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 16. - 18. júna sa vo Farnosti sv. Štefana v Úbreži bude konať trojdňová duchovná obnova na tému: Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali. Na pozvanie vdp. Radoslava Krenického bude obnovu vo farnosti a vo filiálkach Veľké Revištia a Fekišovce viesť sr. M. Faustia Szabóová z košickej komunity. 

Podrobný program v prílohe:


 

plagat 

 


Späť na začiatok