Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. 

Program:

14:30 - moderovaná adorácia vo svätyni Božieho milosrdenstva

15:00 - hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva 

15:30 - svätá omša

16:15 - občerstvenie a prednáška vdp. Jána Kocúrka na tému: Ako muža a ženu ich stvoril. 

Diskusia


Prihlasovanie na tel. čísle: 0911 188 875


 


Späť na začiatok