Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 10. júna počas Druhého kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva budeme v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach prijímať 10 nových členov do združenia Fustínum. Počas slávnostnej svätej omše o 15. 30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, bude tiež 10 členov skladať svoje prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu. Na Slovensku máme 183 členov a 1729 dobrovoľníkov združenia apoštolov Božieho milosrdenstva.

 


Späť na začiatok