Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od utorka 16. mája sme začali tzv. novénu novén pred patronálnym sviatkom Matky Božieho milosrdenstva. 5. augusta, v deň patrónky našej kongregácie, si tiež pripomíname 80. výročie zvolenia si Márie na generálnu predstavenú našej rehole. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pre deväť ružencových novén. Každú polhodinu vo dne a v noci takto vinieme nebeskej Matke ďakovnú kyticu...Späť na začiatok