Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pri príležitosti Druhého kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva pripravujeme do tlače novú knižnú publikáciu: 365 dní so sv. Faustínou. 

Svätá Faustína nás v nej učí najprv objavovať milosrdnú lásku Boha a kontemplovať ju v bežnom živote, čiže prežívať svoj život s Ježišom. Učí nás však aj odpovedať na túto Božiu lásku, ktorá nás predchádza, práve postojom dôvery k nemu. Tento postoj sa vyjadruje v plnení jeho vôle a aktívnej láske k blížnemu, ako aj v láske k Cirkvi, Eucharistii a úcte k Matke Božieho milosrdenstva. Každý deň je takto jednou lekciou v jej škole. (z úvodu do knihy)Späť na začiatok